Kết quả

1 thủ tục hành chính trong nhóm Chuyển trường

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 1