Kết quả

4 thủ tục hành chính trong nhóm Tuyển sinh

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực thi, tuyển sinh
Thời gian giải quyết: Không quy định
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: Không quy định
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: Không quy định
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 4