Thủ tục hành chính

3 thủ tục hành chính trong nhóm Cấp phép lao động cho người nước ngoài

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Lao động thương binh và xã hội UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
2. Đăng ký Nội quy lao động Lao động Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Toàn trình
3. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Lao động Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Toàn trình
Tổng số 3