Kết quả

2 thủ tục hành chính trong nhóm Tuyển dụng

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Việc làm
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 2