Thủ tục hành chính

7 thủ tục hành chính trong nhóm Cư trú và giấy tờ tùy thân

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
2. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
3. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
4. Nhập quốc tịch Việt Nam Tư pháp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
5. Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Toàn trình
6. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Toàn trình
7. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Toàn trình
Tổng số 7