Thủ tục hành chính

5 thủ tục hành chính trong nhóm Cải chính, trích lục hộ tịch

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
2. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
3. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
4. Trở lại quốc tịch Việt Nam Tư pháp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
5. Thôi quốc tịch Việt Nam Tư pháp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
Tổng số 5