Thủ tục hành chính

4 thủ tục hành chính trong nhóm Giấy phép lái xe

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
4. Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
Tổng số 4