Thủ tục hành chính

34 thủ tục hành chính trong nhóm Nhà ở, đất đai

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện Một phần
2. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
3. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
4. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
5. Quyết định điều chuyển tài sản công Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
6. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
7. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
8. Quyết định thanh lý tài sản công Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
9. Quyết định tiêu huỷ tài sản công Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
10. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
11. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
12. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
13. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
14. Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/2004 Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
15. Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
16. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
17. Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
18. Thủ tục gia hạn sử dụng đất Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
19. Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
20. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
Tổng số 34