Thủ tục hành chính

85 thủ tục hành chính trong nhóm Tài chính doanh nghiệp

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế Thuế Cấp huyện Một phần
2. Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp Thuế Cấp huyện Một phần
3. Khôi phục mã số thuế Thuế Cấp huyện Một phần
4. . Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất. Thuế Cấp huyện Một phần
5. Khai Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế Cấp huyện Một phần
6. Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam. Thuế Cấp huyện Một phần
7. Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam. Thuế Cấp huyện Một phần
8. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thuế Cấp huyện Một phần
9. Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Thuế Cấp huyện Một phần
10. Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế Cấp huyện Một phần
11. Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuế TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế Cấp huyện Một phần
12. Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh) Nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
13. Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Tài chính UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
14. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ Hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
15. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ Hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
16. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
17. Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
18. Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh Hoạt động thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
19. Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất Hoạt động tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
20. Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định Hoạt động tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế Một phần
Tổng số 85