Thủ tục hành chính

69 thủ tục hành chính trong nhóm Đất đai, xây dựng

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp Thủy lợi Cấp huyện Một phần
2. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủy lợi Cấp huyện Một phần
3. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủy lợi Cấp huyện Một phần
4. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên). Thủy lợi Cấp huyện Một phần
5. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên). Thủy lợi Cấp huyện Một phần
6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Cấp huyện Một phần
7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Cấp huyện Một phần
8. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Cấp huyện Một phần
9. Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác Giao thông UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
10. Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa Giao thông UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
11. Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Giao thông UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
12. Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Giao thông UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
13. Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh). Giao thông UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
14. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
15. Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
16. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Toàn trình
17. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
18. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
19. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
20. Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển Tài nguyên môi trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
Tổng số 69