Thủ tục hành chính

22 thủ tục hành chính trong nhóm Thương mại, quảng cáo

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Một phần
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải. Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
4. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải. Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
9. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải. Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải. Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
13. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
16. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Lĩnh vực kinh doanh Khí Sở Công thương Một phần
18. THỦ TỤC THAM VẤN TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (CẤP CỤC) Hải Quan Cục Hải quan tỉnh Một phần
19. ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐƯỢC MIỄN THUẾ Hải Quan Cục Hải quan tỉnh Một phần
20. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP HỒI HƯƠNG Hải Quan Cục Hải quan tỉnh Một phần
Tổng số 22