GIỚI THIỆU CHUNG
Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công được thiết kế, tích hợp đa dạng hệ thống. Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp công cụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua môi trường internet thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, Cổng dịch vụ còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình, đồng thời qua đó tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, tài khoản này sử dụng vĩnh viễn cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Một số lợi ích khi tham gia ứng dụng Cổng dịch vụ công đối với công dân, doanh nghiệp, tổ chức:

- Đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến.

- Kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính.

- Được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7.

- Công dân, danh nghiệp, tổ chức được cấp phát kho dữ liệu hồ sơ điện tử trên cở sở: Kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân; Kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

- Được cung cấp công cụ theo dõi các dữ liệu từ các dịch vụ sự nghiệp và dịch vụ công ích như: thông tin quản lý về điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục .v.v. 

Thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến để khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ trong quá trình cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dịch vụ công trực tuyến là công cụ công khai, minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịch vụ công trực tuyến là một khẳng định mạnh mẽ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế với thông điệp xây dựng một chính quyền phục vụ xã hội tốt nhất.

Dễ sử dụng, thuận tiện trong việc theo dõi tình trạng hồ sơ, chặt chẽ trong công tác theo dõi, giám sát tiến trình hồ sơ, phục vụ tốt nhất cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức đó là mục tiêu mà Cổng dịch vụ công trực tuyến đang hướng tới. Hy vong, cổng thông tin điện tử sẽ đạt được mục tiêu đề ra trở thành một phương thức hiện đại trong quá trình cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ./.

 Bản in]
Các bài khác