Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký thành viên mới

Người dùng chọn chức năng Đăng ký


1. Nhập các thông tin bắt buộc (*)

2. Gõ mã capcha

3. Nhấn nút Đăng ký

4. Đăng nhập vào mail và kích hoạt tài khoản

 

 

 

 Bản in]