01
Tra cứu thủ tục hành chính

Người dân, doanh nghiệp có 3 cách tra cứu thủ tục hành chính:

•   Cách 1: Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ khi đã chọn mục công dân hay doanh nghiệp

•   Cách 2: Chọn tìm từ khóa từ các nhóm gợi ý ở tab công dân hay doanh nghiệp

•   Cách 3: Chọn từ menu thông tin và dịch vụ

02
Nộp và tra cứu theo dõi tình trạng hồ sơ

Nộp hồ sơ. Có 2 cách để nộp hồ sơ.

•   Cách 1: Tìm kiếm thủ tục, từ danh sách kết quả. Khi chọn nút nộp hồ sơ. Hệ thống sẽ yêu cầu đăng ký/đăng nhập tài khoản. Nếu chưa có tài khoản bạn tiến hành đăng ký. Nếu đã có tài khoản bạn tiến hành đăng nhập để tiếp tục thực hiện việc nộp hồ sơ.

•   Cách 2: Đăng ký/đăng nhập khi vào trang web. Bạn tiến hành đăng ký/đăng nhập để tiếp tục các bước tìm kiếm và thực hiện nộp hồ sơ.

Tra cứu hồ sơ. Có 2 cách để tra cứu hồ sơ

•   Cách 1: Chọn nút tra cứu hồ sơ trên trang chủ.

•   Cách 2: Chọn mục tra cứu hồ sơ từ menu thông tin và dịch vụ.

03
Quản lý hồ sơ giao dịch cá nhân

Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công, chọn mục Hồ sơ cá nhân > Hồ sơ giao dịch để theo dõi tình trạng hồ sơ.

•   Người dân, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi hồ sơ khi hồ sơ ở trạng thái chờ tiếp nhận/chờ bổ sung.

•   Từ danh sách hồ sơ, Người dân, doanh nghiệp có thể bấm vào từng mã hồ sơ để xem chi tiết tình trạng xử lý hồ sơ.

04
Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt bằng mã QRCode

Sau khi Người dân, doanh nghiệp nhận "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" sẽ có kèm mã QRCode.

Bước 1: Đăng nhập MobileBanking trên điện thoại.

Bước 2: Vào phần QR Pay trên ứng dụng MobileBanking.

Bước 3: Thực hiện quét mã QRCode trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Lưu ý: Lưu phiếu thanh toán hoặc mã thanh toán phục vụ đối chiếu, xác minh nếu cần thiết.