HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đăng ký thành viên mới

1. Người dùng chọn chức năng Đăng ký

2. Form nhập thông tin Đăng ký thành viên

Chú thích:

1. Nhập các thông tin bắt buộc (*)

2. Gõ mã capcha

3. Nhấn nút Đăng ký

4. Nhận mã kích hoạt gửi về tin nhắn theo số điện thoại đã đăng ký. Nhập mã và nhấn "Kích hoạt tài khoản"

 Bản in]