HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hệ thống đa kênh cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công

Hệ thống sẽ cung cấp các dịch vụ toàn diện trong trường hợp công dân, doanh nghiệp có đăng ký thông tin tài khoản đảm bảo đúng quy định, cụ thể:

1. Dịch vụ cung cấp qua đường dây nóng

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: 0234.3856868

2. Cổng dịch vụ công trực tuyến (Sau khi đăng nhập)

- Đăng ký hồ sơ trực tuyến
- Quản lý thông tin nhật ký hồ sơ
- Thanh toán trực tuyến
- Hồ sơ điện tử
- Quản lý tài khoản

3. Ứng dụng di động Hue-S

- Đăng ký hồ sơ trực tuyến
- Quản lý thông tin nhật ký hồ sơ
- Thanh toán trực tuyến
- Hồ sơ điện tử
- Quản lý tài khoản

4. Điện thoại di động qua hình thức SMS

- Thông báo tiến trình, trạng thái hồ sơ
- Thông báo gia hạn hồ sơ
- Thông báo yêu cầu chính sửa, bổ sung hồ sơ
- Thông báo thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí
- Thông báo nhận kết quả hồ sơ

5. Thư điện tử (Email)

- Thông báo tiến trình, trạng thái hồ sơ
- Thông báo gia hạn hồ sơ
- Thông báo yêu cầu chính sửa, bổ sung hồ sơ
- Thông báo thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí
- Thông báo nhận kết quả hồ sơ

6. Facebook (Có liên kết tại trang chủ)

- Cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công
- Tương tác thông tin
- Hỏi đáp thông tin dịch vụ hành chính công
- Phản ánh, kiến nghị

7. Dịch vụ qua Zalo (Có liên kết tại trang chủ)

- Thông tin tương tác
- Tra cứu kết quả
- Đánh giá mức độ hài lòng
- Hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

8. Dịch vụ Bưu chính công ích

- Công dân, tổ chức có thể sử dụng các dịch vụ thông qua dịch vụ bưu chính công ích được cung cấp bởi Bưu Điện tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại cung cấp dịch vụ: 0234.383.6666

9. Kiosk thông tin

Ngoài ra, khi đến các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa hiện đại, công dân, doanh nghiệp có thể khai thác các dịch vụ tại các Kiosk thông tin được đặt tại trước sảnh các Trung tâm.

 Bản in]