HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tra cứu thủ tục hành chính

1. Người dùng có thể chọn tra cứu dịch vụ hành chính theo các cơ quan đơn vị, lĩnh vực hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm để tra cứu dịch vụ hành chính trên website

Chú thích:
1. Chọn Danh mục thủ tục hành chính để tra cứu thủ tục hành chính
2. Nhập tên thủ tục cần tìm kiếm
3. Chọn cơ quan, đơn vị
4. Chọn lĩnh vực
5. Kích vào Tra cứu để hiển thị và tra cứu thủ tục hành chính theo danh sách
6. Danh sách các thủ tục cần tra cứu
7. Kích để xem Hướng dẫn thủ tục hành chính

 

Hiển thị các thông tin hướng dẫn

 Bản in]