HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ

Người dùng vào hệ thống chọn chức năng Tra cứu hồ sơ để thực hiện chức năng Tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ

Chú thích

1. Chọn chức năng Tra cứu hồ sơ
2. Nhập hồ sơ cần tra cứu
3. Kích nút Tra cứu
4. Danh sách hồ sơ cần tra cứu

 Bản in]