Thanh toán trực tuyến

Hướng dẫn thanh toán Dịch vụ công trực tuyến

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

1. ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập vào website: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn
Chọn: Đăng ký thanh toán trực tuyến

Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại để xác thực khách hàng. Sử dụng tên Đăng nhập và mật khẩu của Tài khoản Dịch vụ công

Nhập thông tin đăng ký tài khoản thanh toán

- Hệ thống tự động trích xuất các thông tin từ tài khoản Dịch vụ công
- Tổ chức/ Cá nhân nhập: Số tài khoản và chủ tài khoản
- In phiếu đăng ký, ký và đóng dấu và đến nộp tại các điểm giao dịch của VietinBank
- Sau khi VietinBank chấp nhận, hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký: Yêu cầu đã được đăng ký thành công
- Có ít nhất 8 kí tự

2. THỰC HIỆN THANH TOÁN

2.1 Khách hàng đã đăng ký dịch vụ

Khách hàng đăng nhập vào website: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn
Chọn Quản lý hồ sơ

Chọn các hồ sơ cần thanh toán

Click vào Thanh toán trực tuyến để thực hiện thanh toán

- Nhấn nút Thanh toán để thanh toán.
- Hệ thống tự động gửi yêu cầu đến ngân hàng để thực hiện thanh toán phí/lệ phí Dịch vụ công
- Sau khi thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái của hồ sơ: ĐÃ THANH TOÁN

2.2 Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ và không có tài khoản tại VietinBank

Khách hàng đăng nhập vào website: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn
Chọn Quản lý hồ sơ

Chọn các hồ sơ cần thanh toán

Click vàoThanh toán trực tuyến để thực hiện thanh toán

Thực hiện In Chỉ dẫn thanh toán dịch vụ công trực tuyến

II. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng phát hành thẻ.
Trường hợp thẻ do VietinBank phát hành, Khách hàng có thể đăng ký tài quầy (với thẻ ATM/Thẻ quốc tế) hoặc gọi điện tới Tổng đài: 04.39425580/81/82 để đăng ký đối với thẻ tín dụng quốc tế

2. THỰC HIỆN THANH TOÁN

Khách hàng đăng nhập vào website: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn
Chọn Quản lý hồ sơ

Chọn hồ sơ cần thanh toán bằng cách click đúp vào Tên hồ sơ

Nhấn thanh toán trực tuyến

Chọn ngân hàng phát hành của thẻ dùng để thanh toán và click thanh toán

Nhập thông tin in trên thẻ ATM:
- Số thẻ (16 chữ số viết liền)
- Tên chủ thẻ (chữ in hoa không dấu)
- Ngày phát hành (mm/yy)

Nhấn TIẾP TỤC
Nhập mã xác thực thanh toán tại ngân hàng phát hành và chọn CHẤP NHẬN các điều kiện, điều khoản của ngân hàng phát hành:

Nhập mã OTP được gửi về trên điện thoại đã đăng ký để hoàn tất thanh toán

Sau khi thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái của hồ sơ: ĐÃ THANH TOÁN
 Bản in]
Các bài khác