THÔNG BÁO
Hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 697/KH-SDL ngày 28/7/2021 của Sở Du lịch về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhằm hỗ trợ cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định đời sống cho người lao động, cụ thể là các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh; Sở Du lịch thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch như sau:

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

- Đối tượng: Hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thẻ và còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Điều kiện hỗ trợ: Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 31, mục 2, chương VIII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể:

+ Hướng dẫn viên du lịch có thẻ theo quy định của Luật Du lịch.

+ Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/ người

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Đối với các hướng dẫn viên không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 31, mục 2, chương VIII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Sở Du lịch tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương bình và Xã hội xác định đối tượng đáp ứng tiêu chí phù hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

3.1. Đối với các hướng dẫn viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 31, mục 2, chương VIII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 10 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg): https://sdl.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2021/7/19/dondenghi.doc

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Thẻ hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

3.2 Đối với các hướng dẫn viên không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 31, mục 2, chương VIII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 10 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)

- Bản sao Thẻ hướng dẫn viên.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ:

+ Hướng dẫn viên có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ các ngày trong tuần vào giờ hành chính, hạn cuối nộp hồ sơ đến hết ngày 31/01/2022.

+ Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc trực tuyến (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/), hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế - Quầy số 4 Sở Du lịch – 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, Tp Huế, Thừa Thiên Huế

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

📞 Chi tiết liên hệ : 0234 3856868 rồi bấm tiếp 108 (Sở Du Lịch )

Hoặc bấm tiếp 120 (Bưu chính công ích)

-------------------------------------

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

📍 Địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

☎️ Tổng đài: 0234.3856868

📎 Web: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn

 Bản in]
Các bài khác