THÔNG BÁO
Hướng dẫn nộp lý lịch tư pháp trực tuyến

Hồ sơ tư pháp bao gồm:
- 1 tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)
 🖇 Link tải tờ khai: https://drive.google.com/drive/folders/1iwb4E1_E4sKKCGyFjxYcc4HopiCS86GT?usp=sharing
🔺 Lưu ý: có thể đánh máy hoặc ghi tay nhưng phải có chữ ký tay
- 1 photo CMND/CCCD
Rồi làm theo hướng dẫn bên dưới

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
2 Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ()
Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác