THÔNG BÁO
NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
A. ĐĂNG KÝ DỰ THI
Hồ sơ đăng kí dự (ĐKDT) thi bao gồm:
1. Một túi đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2 (Thí sinh ghi đầy đủ các mục trong phiếu);
2. 02 ảnh cỡ 4x6 kiểu chân dung, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra, phải dán thêm 01 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng phiếu đăng ký dự thi;
3. Thí sinh phải chụp 01 file ảnh kiểu chứng minh (tại điểm thu nhận hồ sơ);
4. 01 bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước) trên 1 mặt giấy A4;
5. Bản sao các giấy tờ ưu tiên khác (đối tượng, khu vực) nếu có.
B. NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ*, TC*

1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

- Các thí sinh tự do nộp hồ sơ và lệ phí ĐKDT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 đường Lê Lai, thành phố Huế. 

- Thời gian: từ ngày 01/4/2019 đến 17g00 ngày 20/4/2019.
2. Lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ*, TC*
Mức thu phí xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 là 30.000 đồng/ 01nguyện vọng. 
C. CHÚ Ý:
1. Mục 12: - Tên cụm: Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.  - Mã cụm: 33
2. Mục 13: 
- Nơi ĐKDT: Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. 
- Mã đơn vị ĐKDT: 000
- CĐ*: các ngành đào tạo giáo viên hệ cao đẳng
- TC*: các ngành đào tạo giáo viên hệ trung cấp
- Vào xem thông tin tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn của Bộ GD&ĐT


 Bản in]