THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm dừng in, trả thẻ hướng dẫn viên du lịch
Theo thông báo số 02/TB-SDL ngày 03/01/2020 của Sở Du lịch, từ ngày 15/01/2020 đến ngày 02/02/2020, việc in thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ tạm dừng; vì vậy thời gian trả kết quả đối với thủ tục hành chính cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa sẽ trễ hẹn so với quy định. Trong thời gian này Trung tâm vẫn tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục hành chính này và bắt đầu trả kết quả từ ngày 07/02/2020, rất mong nhận được sự thông cảm từ công dân, tổ chức vì sự bất tiện trên. Trân trọng./.
 Bản in]
Các bài khác