THÔNG BÁO
Về việc gia hạn trả kết quả giấy phép lái xe đến ngày 16/3/2020
Hiện nay Phần mềm quản lý giấy phép lái xe đang gặp sự cố máy chủ quản lý của Sở Giao thông vận tải, Sở đang phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt nam khắc phục sự cố. Vì vậy, Sở xin phép gia hạn trả kết quả giấy phép lái xe đến ngày 16/3/2020. Trân trọng xin lỗi và mong quý khách thông cảm.
 Bản in]
Các bài khác