THÔNG BÁO
V.v ngừng tiếp nhận hồ sơ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 5/1/2019, Sở NNPTNT có thông báo số 17/SNNPTNT-CCKL về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp gồm

- Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống 10 ngày làm việc
Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kính thông báo để CD/TC biết và chủ động thực hiện (xem file đính kèm).

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 TB17 ()
 Bản in]