THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng in thẻ hướng dẫn viên du lịch từ ngày 28/1/2019 - 11/2/2019

Trung tâm kính thông báo tạm ngừng in thẻ hướng dẫn viên du lịch từ ngày 28/1/2019 - 11/2/2019 (văn bản gửi kèm),

Trân trọng.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 99sdl ()
 Bản in]