THÔNG BÁO
V/v thay đổi TTHC lĩnh vực văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT
Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 và thay thế Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015. (Công văn số 93/SGD&ĐT-VP ngày 13/01/2019 về việc thay đổi TTHC lĩnh vực văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 H57-93-SGD-DT ()
 Bản in]
Các bài khác