Nhập mã hồ sơ để tìm kiếm hồ sơ, nhập từ khóa để tìm kiếm thủ tục hành chính

Phương thức thanh toán trực tuyến

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài: 40.000
Lệ phí: 40.000