DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 PHAN THỊ SONG 5036199200004 Đăng ký lại khai sinh
2 Nguyễn Văn Ngọc 5036198200051 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 võ văn thành 5036198200050 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 trần Đức Tuấn 5036198200052 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 TÔN THẤT HUY 5036203200074 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
6 HOÀNG GIA 5036184200022 Đăng ký kết hôn
7 TÔN THẤT HUY 5036182200064 Đăng ký khai sinh
8 LÊ VĂN VIỆT 5036182200063 Đăng ký khai sinh
9 LÊ VĂN TÂM 5036203200073 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
10 LÊ VĂN TÂM 5036182200062 Đăng ký khai sinh
11 LÊ VĂN VIỆT 5036203200075 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
12 NGUYỄN QUỐC HUY 5036203200072 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
13 NGUYỄN THỊ KÌM 5036203200071 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
14 TRƯƠNG NGỌC KHƯƠNG 5036203200070 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
15 trần quốc tiến 5036182200061 Đăng ký khai sinh
16 NGUYỄN QUỐC HUY 5036182200060 Đăng ký khai sinh
17 NGUYỄN THỊ KÌM 5036187200013 Đăng ký khai tử
18 TRƯƠNG NGỌC KHƯƠNG 5036182200059 Đăng ký khai sinh
19 LÊ VĂN VIỆT 5036184200021 Đăng ký kết hôn
20 NGUYỄN HỮU DŨNG 5036203200069 Cấp bản sao trích lục hộ tịch

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 15 15 0
Hộ tịch 24 2 22

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 292

Tỷ lệ đúng hạn: 100%