DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ THÀNH ĐỒNG 000.50.36.H57-230320-0203 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Nguyễn Văn Niên 000.50.36.H57-230320-0189 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN GIA HUY
3 Lê Thị Mai Thảo 000.50.36.H57-230317-0603 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi HÀ MINH ĐĂNG
4 TRẦN THỊ THU THANH 000.50.36.H57-230317-0338 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TRẦN CÔNG THIỆN
5 NGUYỄN VIẾT DUY TÙNG 000.50.36.H57-230316-0795 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 TRẦN NGỌC THẢO 000.50.36.H57-230316-0608 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 TRẦN THỊ KIM LIÊN 000.50.36.H57-230316-0376 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 LÊ THỊ THANH TRUYỀN 000.50.36.H57-230316-0299 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 Võ Duy 000.50.36.H57-230320-0708 Thủ tục đăng ký khai tử cho bà NGUYỄN THỊ YẾN

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 5 5 0
Đất đai 6 6 0
Hộ tịch 14 5 9
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 368

Tỷ lệ đúng hạn: 100%