DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 nguyễn thị hồng ngọc 000.50.36.H57-210618-1164 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 văn đình anh phương 000.50.36.H57-210611-0961 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 LÊ THỊ LAN 000.50.36.H57-210611-0986 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 DƯƠNG QUỲNH ANH 000.50.36.H57-210609-0231 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 000.50.36.H57-210608-1417 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
6 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 000.50.36.H57-210617-1166 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 HỒ DUY KHOA 000.50.36.H57-210617-1308 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 VÕ NGẠNH 000.50.36.H57-210618-0281 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 DƯƠNG THỊ GÁI 000.50.36.H57-210610-0096 Đăng ký lại khai sinh
10 HUỲNH THỊ TUYẾT 000.50.36.H57-210615-1490 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
11 TRƯƠNG TẠ VŨ 000.50.36.H57-210617-1442 Đăng ký kết hôn
12 TRƯƠNG DIÊN HOÀI TRÍ 000.50.36.H57-210603-1246 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
13 ĐẶNG NGỌC TRÂN 000.50.36.H57-210610-0133 Đăng ký lại khai sinh
14 Trương Tất Mạnh 000.50.36.H57-210607-1073 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
15 ĐỖ NHẬT THÔNG 000.50.36.H57-210614-0282 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
16 bùi thị kim hoa 000.50.36.H57-210615-1170 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
17 Nguyễn Văn Cương 000.50.36.H57-210615-1186 Đăng ký kết hôn
18 Phạm Văn Duy 000.50.36.H57-210615-1240 Đăng ký kết hôn
19 NGUYỄN XUÂN ĐĂNG KHOA 000.50.36.H57-210615-1328 Đăng ký kết hôn
20 Nguyễn Quốc Đạt 000.50.36.H57-210601-1414 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 21 12 9
Đất đai 11 11 0
Hộ tịch 93 0 93

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 615

Tỷ lệ đúng hạn: 100%