DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 000.50.36.H57-210302-1530 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 PHẠM THỊ NHƯ Ý 000.50.36.H57-210302-1497 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Đất đai 8 8 0
Hộ tịch 4 2 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 206

Tỷ lệ đúng hạn: 100%