DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ THỊ MỸ NGỌC 000.50.36.H57-200529-1266 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Phan Phúc 000.50.36.H57-200527-0375 Đăng ký lại khai sinh
3 ĐINH NỮ TÚ UYÊN 000.50.36.H57-200528-0454 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 ĐỖ THỊ LÊ 000.50.36.H57-200528-1115 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 5036198200034 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 LÊ THỊ HOA 000.50.36.H57-200529-1069 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
7 TRIỆU HUY CƯỜNG 000.50.36.H57-200529-0531 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
8 TRẦN VĂN VUI 000.50.36.H57-200528-0988 Đăng ký khai tử cho mẹ là bà Châu Thị Lựu
9 TRẦN VĂN VUI 000.50.36.H57-200528-0951 Đăng ký khai tử cho bố là ông Trần Thoàn
10 HỒ THỊ MAY 5036203200150 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
11 PHAN MẠNH ĐỨC 5036203200149 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
12 NGUYỄN VĂN ANH 000.50.36.H57-200527-2483 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
13 TRƯƠNG THỊ SINH 000.50.36.H57-200527-2465 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
14 VŨ ANH TÀI 000.50.36.H57-200527-0606 Đăng ký kết hôn
15 TRƯƠNG THỊ SINH 000.50.36.H57-200527-0524 Đăng ký khai tử cho ông TRẦN AN
16 NGUYỄN VĂN ANH 000.50.36.H57-200527-0484 Đăng ký khai tử

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Đất đai 3 3 0
Hộ tịch 21 5 16

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 700

Tỷ lệ đúng hạn: 100%