DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 VÕ PHÚC 000.50.36.H57-200916-0474 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 HOÀNG THỊ KIM LIÊN 000.50.36.H57-200915-0161 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 trần mạnh trường 000.50.36.H57-200922-1045 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 PHAN THỊ BÉ 000.50.36.H57-200922-1008 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 TRƯƠNG NGỌC NHẬT THÀNH 000.50.36.H57-200921-1630 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 LÊ VĂN HÙNG TRÁNG 000.50.36.H57-200921-1489 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 000.50.36.H57-200917-1397 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 NGUYỄN NGỌC QUÝ 000.50.36.H57-200915-0213 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 NGUYỄN TRI NGHĨA 000.50.36.H57-200915-0203 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
10 NGUYỄN XUÂN THANH 000.50.36.H57-200915-0174 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
11 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 5036198200034 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
12 NGUYỄN HỮU VINH 000.50.36.H57-200922-0632 Đăng ký kết hôn
13 TRẦN NGỌC ANH KHOA 000.50.36.H57-200922-0526 Đăng ký kết hôn
14 hoàng thị như quỳnh 000.50.36.H57-200922-0362 Đăng ký kết hôn
15 NGUYỄN THỊ NGA 000.50.36.H57-200916-0441 Đăng ký khai tử cho bà Phạm Thị Tẻ
16 NGUYỄN THỊ NGA 000.50.36.H57-200916-0427 Đăng ký khai tử cho ông HÀ TÍCH

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 16 16 0
Đất đai 14 14 0
Hộ tịch 18 2 16
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 1172

Tỷ lệ đúng hạn: 100%