DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 văn hoàng nhung 000.50.36.H57-220117-1370 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Hoàng Hoài Ân 000.50.36.H57-220113-0596 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Trần Thị Yến 000.50.36.H57-220104-0026 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID
4 phạm bá minh 000.50.36.H57-220118-0604 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 Mai Vân Anh 000.50.36.H57-220111-0639 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 nguyễn thị ngọc hường 000.50.36.H57-220112-1289 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
7 Trần Thị Trang 000.50.36.H57-220112-1315 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
8 Trần Thị Kim Thoa 000.50.36.H57-220117-0166 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 trần văn duy 000.50.36.H57-220107-1191 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
10 Phan Hoàng Thành 000.50.36.H57-220107-1045 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
11 BÙI ĐỨC TÀI 000.50.36.H57-220107-0576 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 huỳnh thị hồng 000.50.36.H57-220111-0695 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
13 Nguyễn lương sơn 000.50.36.H57-220111-0715 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
14 Huỳnh Văn Quang 000.50.36.H57-220111-0739 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
15 hoàng đình phước 000.50.36.H57-220114-0429 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
16 BẢO HOÀNG 000.50.36.H57-220114-0495 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
17 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 000.50.36.H57-220114-0606 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
18 QUÝ THÀNH LỢI 000.50.36.H57-220114-0620 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
19 Hoàng Trọng Nghĩa 000.50.36.H57-220112-1413 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
20 HOÀNG MINH LÂM 000.50.36.H57-220112-1561 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 0 3
Bảo trợ xã hội 4 1 3
Đất đai 3 3 0
Hộ tịch 35 0 35
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0
Việc làm 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 59

Tỷ lệ đúng hạn: 100%