DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 DƯƠNG LÊ QUỲNH NHƯ 000.51.36.H57-240528-0840 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 DƯƠNG LÊ QUỲNH NHƯ 000.51.36.H57-240528-1222 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 NGUYỄN CHÍ XUÂN TÂN G22.99.08-240130-1495 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 NGUYỄN THÀNH NAM G22.99.08-240129-3880 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 NGÔ HỮU MINH G22.99.08-240126-3790 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
6 HỒ MINH G22.99.08-240123-3466 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
7 PHAN VĂN THỊNH G22.99.08-240123-2495 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
8 LÊ THỊ KIM LIÊN G22.99.08-240123-2062 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
9 TRẦN PHƯỚC ANH G22.99.08-240119-4086 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
10 HỒ PHI PHÚC G22.99.08-240118-4396 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
11 TRẦN VIỆT G22.99.08-240118-1583 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 PHAN ĐỨC HUY CƯƠNG G22.99.08-240116-1741 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
13 LÊ ANH QUYỀN G22.99.08-240115-5016 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
14 CHÂU VIẾT ÂN G22.99.08-240115-3210 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
15 NGÔ THỊ NGA G22.99.08-240113-0153 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
16 VÕ ĐÌNH NGHĨA G22.99.08-240112-3008 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
17 NGUYỄN THANH LÂM G22.99.08-240112-2767 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
18 TRẦN HẢI G22.99.08-240112-0803 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
19 PHAN THỊ NHẬT HẠ G22.99.08-240111-2007 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
20 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN G22.99.08-240109-4135 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Đất đai 13 13 0
Giáo dục và Đào tạo 1 1 0
Hộ tịch 40 16 24
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 666

Tỷ lệ đúng hạn: 100%