DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGÔ TÁ PHÚC 000.51.36.H57-230306-1462 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - NGÔ TÁ MÔNG
2 Trần Thành Long 000.51.36.H57-230316-0247 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Lê Thị Thu Hằng 000.51.36.H57-230315-1575 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 Lê Thị Thu Hằng 000.51.36.H57-230315-1540 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 Ngô Văn Tài 000.51.36.H57-230316-1296 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
6 Nguyễn Khoa Nhơn 000.51.36.H57-230223-0137 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 12 12 0
Chứng thực 2 0 2
Đất đai 10 10 0
Giáo dục và Đào tạo 1 1 0
Hộ tịch 8 5 3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 1 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 313

Tỷ lệ đúng hạn: 99%