DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ LẢM 000.51.36.H57-210722-0201 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
2 Huỳnh Tiến 000.51.36.H57-210722-0175 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
3 Nguyễn Thị Tuyết Trang 000.51.36.H57-210721-0081 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 4 4 0
Chứng thực 2 0 2
Đất đai 12 12 0
Hộ tịch 7 6 1
Người có công 1 1 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 1289

Tỷ lệ đúng hạn: 100%