DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 000.52.36.H57-231201-0890 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 VÕ VĂN DŨNG 000.52.36.H57-231201-1250 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
3 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 000.52.36.H57-231201-0688 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
4 VÕ THÚC LÂM 000.52.36.H57-231201-0248 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
5 Trần Đình Bình 000.52.36.H57-231201-0197 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
6 NGUYỄN HỮU THANH G22.99.10-231005-0168 Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
2 1 1
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Chứng thực 4 0 4
Đất đai 21 21 0
Hộ tịch 18 17 1
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 2347

Tỷ lệ đúng hạn: 99%