DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Ngọc Khôi 000.52.36.H57-230320-1496 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Lê Văn Chinh 000.52.36.H57-230320-0350 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Trần Vinh 000.52.36.H57-230315-0083 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 nguyễn thị thuỳ trang 000.52.36.H57-230320-1058 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 Huỳnh Thị Anh Thi 000.52.36.H57-230320-1149 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
6 Lê Văn Chinh 000.52.36.H57-230320-1141 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
7 nguyễn thị thuỳ trang 000.52.36.H57-230320-1136 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
8 Công ty TNHH Xây lắp SX&TM Điện cơ SDC 000.52.36.H57-230320-1132 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
9 TRẦN VĂN TÙNG 000.52.36.H57-230320-0697 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
10 Lê Báu 000.52.36.H57-230320-0461 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
11 Lê Báu 000.52.36.H57-230320-0393 Thủ tục đăng ký kết hôn
12 NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH 000.52.36.H57-230320-0046 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
13 NGUYỄN VĂN THUẬN 000.52.36.H57-230320-0038 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
14 trần văn thành 000.52.36.H57-230110-1326 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 14 14 0
Chứng thực 6 0 6
Đất đai 11 10 1
Hộ tịch 7 0 7

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 489

Tỷ lệ đúng hạn: 100%