DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Đình Quốc Việt 000.52.36.H57-240712-0622 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
2 Nguyễn Đình Quốc Việt 000.52.36.H57-240712-0461 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
3 Nguyễn Đình Quốc Việt 000.52.36.H57-240712-0450 Thủ tục đăng ký kết hôn
4 Đoàn Thị Thẻo 000.52.36.H57-240504-0767 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
5 NGUYỄN THÚC DUY G22.99.08-240611-3625 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
6 KỲ HUỲNH HỮU TÀI G22.99.08-240607-1289 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
7 HỒ THANH TUYẾN G22.99.08-240607-0766 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
8 NGUYỄN THỊ DIỆU HÒA G22.99.08-240605-2725 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
9 PHAN THUẤN G22.99.08-240531-0363 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 17 17 0
Đất đai 11 11 0
Hộ tịch 11 3 8
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 1 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 1103

Tỷ lệ đúng hạn: 100%