DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Võ Thị Hiền 000.53.36.H57-230531-1552 Thủ tục đăng ký khai tử
2 Châu Viết Bảo 000.53.36.H57-230531-1482 Thủ tục đăng ký khai tử

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Chứng thực 4 4 0
Đất đai 9 9 0
Hộ tịch 2 0 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 409

Tỷ lệ đúng hạn: 95%