DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN THỊ BỐN 000.54.33.H57-240610-1168 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bà Huỳnh Thị Khánh
2 Nguyễn Thị Lan Anh 000.54.33.H57-240607-0271 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bà Nguyễn Thị Con
3 VĂN ĐỒN 000.54.33.H57-240604-0373 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật của bà: Huỳnh Thị Mui
4 TRẦN MINH CẢNH 000.54.33.H57-240603-1394 Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bà Hồ Thị Hoa
5 PHẠM TẤN TUẤN 000.54.33.H57-240531-0038 Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ông Nguyễn Địch
6 HUỲNH HỮU TÂN 000.54.33.H57-240531-0111 Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ông Tôn Thất Phổ
7 LÝ THỊ HỒNG LOAN 000.54.33.H57-240528-0257 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật ông Trần Quang Nghi
8 HỒ NHỰC 000.54.33.H57-240528-1146 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật cho bà Nguyễn Thị Hạ
9 LÊ THỊ KIM LIÊN 000.54.33.H57-240527-0349 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật ông Nguyễn Văn Tâm
10 VƯƠNG ĐÌNH XÍ 000.54.33.H57-240618-0306 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
11 Trần văn Thiện 000.54.33.H57-240619-0930 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
12 HUỲNH ĐỨC 000.54.33.H57-240523-1183 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bà Nguyễn Thị Hai
13 Trần Tôn 000.54.33.H57-240617-1697 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
14 NGUYỄN THỊ ĐÁT 000.54.33.H57-240619-0907 Thủ tục đăng ký khai tử
15 NGUYỄN VĂN QUANG 000.54.33.H57-240614-0680 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
16 CAO NGỌC TÍNH 000.54.33.H57-240618-1039 Thủ tục đăng ký khai tử
17 VÕ THỊ DIỄM MY 000.54.33.H57-240617-1256 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
18 NGUYỄN THỊ THU LIÊN 000.54.33.H57-240617-1273 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
19 NGUYỄN TÂY 000.54.33.H57-240513-0426 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
20 NGUYỄN AN 000.54.33.H57-240520-0955 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật ông Nguyễn An

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 18 2 16
Bảo trợ xã hội 23 3 20
Chứng thực 15 1 14
Đất đai 71 71 0
Hộ tịch 101 20 81

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 1560

Tỷ lệ đúng hạn: 98%