DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LUYỆN VĂN PHÚ 000.54.36.H57-210630-0849 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 PHẠM CÔNG VĂN 000.54.36.H57-210628-0667 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 ĐẶNG QUANG DŨNG 000.54.36.H57-210629-1211 Đăng ký kết hôn
4 Hoàng Đức Thảo 000.54.36.H57-210205-0652 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 3 0
Đất đai 7 6 1
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 3 0 3

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 537

Tỷ lệ đúng hạn: 92%