DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Lê Quang Uông 000.55.36.H57-240713-0113 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
2 NGUYỄN HOÀNG LONG G22.99.08-240515-0619 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Trương Thị Xinh 000.55.36.H57-240130-1047 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 1 1
Đất đai 9 9 0
Hộ tịch 27 25 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 683

Tỷ lệ đúng hạn: 97%