DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 HỒ TRUNG NAM 5736198190241 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Trần Văn Qúy 5736182190220 Đăng ký khai sinh
3 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 5736187190075 Đăng ký khai tử

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 28 28 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 3 0 3

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019

Đã tiếp nhận: 1161

Tỷ lệ đúng hạn: 96%