DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thắng 000.57.36.H57-231130-0435 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 võ thị ánh 000.57.36.H57-231123-1374 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 5 5 0
Đất đai 18 18 0
Hộ tịch 20 18 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 1032

Tỷ lệ đúng hạn: 99%