DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN THỊ BẠCH DUYÊN 5836182190131 Đăng ký khai sinh

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 3 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 2 1 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019

Đã tiếp nhận: 467

Tỷ lệ đúng hạn: 94%