DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ VĂN PHIỆT-LÊ THỊ ĐIỆP 000.60.36.H57-240503-0578 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
2 HỒ THỊ KIM ANH 000.60.36.H57-240528-0713 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3 HỒ THỊ KIM ANH 000.60.36.H57-240528-0707 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
4 LÊ VIẾT ĐÔ 000.60.36.H57-240527-1212 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
5 LÊ THÁI DƯƠNG 000.60.36.H57-240216-0402 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
6 Trương Thị Lê(ĐDTK) 000.60.36.H57-240119-0879 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
7 Trần Minh Đạt - Trương Thị Tuyết 000.60.36.H57-240115-0786 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
8 Nguyễn Hữu Ngân - Trương Thị Hạnh 000.60.36.H57-240115-0764 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
9 LÊ THỊ THÚY NGÂN G22.99.08-240116-1017 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
10 NGÔ NGỌC TỈNH G22.99.08-240130-3876 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
11 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG G22.99.08-240129-3143 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 NGUYỄN NGỌC TUYẾN G22.99.08-240111-2033 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
13 NGUYỄN PHIÊN EM G22.99.08-240111-1557 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
14 NGUYỄN PHIÊN EM G22.99.08-240111-1178 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
15 LÊ PHÙNG HUY G22.99.08-240110-3404 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
16 LÊ VĂN BI G22.99.08-240110-1025 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
17 HÀ VĂN TƯỜNG G22.99.08-240105-1858 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
18 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG G22.99.08-240105-0857 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
19 NGUYỄN THỊ THU HỒNG G22.99.08-240103-3184 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Chứng thực 2 0 2
Đất đai 9 4 5
Hộ tịch 16 4 12

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 786

Tỷ lệ đúng hạn: 98%