DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 PHAN THỊ HIÊN 000.63.36.H57-200803-0154 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
2 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 000.63.36.H57-200727-0233 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
3 NGUYỄN NGỌC SAU 000.63.36.H57-200711-0148 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
4 Võ Khắc Đồng- Hoàng Thị Nhàn 000.63.36.H57-200617-2002 Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
5 Lê Thị Xuân 000.63.36.H57-200612-0200 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
6 Nguyễn Ngọc Vinh - Phan Thị Tâm Tuyết 6336325200006 Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
7 Ngô Thuyên (Đại diện thừa kế) 6336325200007 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
8 Lê Thị Gái 6336325200004 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
9 PHẠM ĐÌNH HỮU 6336202200001 Đăng ký lại khai tử

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 0 1
Đất đai 12 7 5
Hộ tịch 12 11 1
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 0 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 426

Tỷ lệ đúng hạn: 96%