DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ THỊ THƯƠNG 000.64.36.H57-220531-0318 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
2 TRỊNH THỊ MỪNG 000.64.36.H57-220520-1302 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
3 VÕ THỊ SEN 000.64.36.H57-220520-1248 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
4 NGUYỄN XUÂN HÙNG- NGUYỄN THỊ NHUNG 000.64.36.H57-220601-1017 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
5 Lê Tâm Thắng - Dương Thị Trâm Anh 000.64.36.H57-220517-1496 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
6 Nguyễn Văn Thìn 000.64.36.H57-220517-1414 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
7 Nguyễn Tấn Thưởng 000.64.36.H57-220517-1377 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
8 Nguyễn Thị Bê (Đại diện thừa kế) 000.64.36.H57-220509-1649 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
9 Mai Đình Phùng - Trần Thị Kim Ty 000.64.36.H57-220422-1136 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
10 Nguyễn Thị Bê ( Đại diện thừa kế) 000.64.36.H57-220113-1406 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 11 8 3
Đất đai 7 0 7
Hộ tịch 2 2 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 1337

Tỷ lệ đúng hạn: 99%