DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 000.66.36.H57-200922-1422 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 LÝ THANH HẢI 000.66.36.H57-200922-0619 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 MÃ ANH TUẤN 000.66.36.H57-200923-0611 Đăng ký khai sinh
4 PHAN ANH TUẤN 000.66.36.H57-200923-0387 Đăng ký khai sinh
5 Trương Hồng Ân 000.66.36.H57-200923-0229 Đăng ký khai sinh
6 PHAN VĂN THÀNH 000.66.36.H57-200923-0066 Đăng ký khai sinh
7 TỐNG THANH VINH 000.66.36.H57-200922-1522 Đăng ký khai tử
8 Phạm Thành Tiến 6636325200013 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Đất đai 15 14 1
Hộ tịch 8 1 7

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 689

Tỷ lệ đúng hạn: 98%