DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ THANH HẢI 000.66.36.H57-220118-0740 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 phạm hữu hùng 000.66.36.H57-220118-0712 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 TRẦN BÁ HUY 000.66.36.H57-220118-0234 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 nguyễn thị ngọc ri 000.66.36.H57-220118-1512 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
5 Bùi Nhân Nghĩa 000.66.36.H57-220118-0516 Đăng ký khai tử
6 HOÀNG YẾN 000.66.36.H57-220118-1576 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
7 NGỌC ÁNH 000.66.36.H57-220118-1571 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
8 phương lành 000.66.36.H57-220118-1565 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
9 sở tài chính 000.66.36.H57-220118-1562 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
10 duy nhật 000.66.36.H57-220118-1557 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
11 tuyên hóa 000.66.36.H57-220118-1554 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
12 xuân thủy 000.66.36.H57-220118-1552 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
13 văn huy 000.66.36.H57-220118-1543 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
14 nguyễn thị yến 000.66.36.H57-220118-1537 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
15 thùy trâm 000.66.36.H57-220118-1536 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
16 minh lý 000.66.36.H57-220118-1533 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
17 tuyên hóa 000.66.36.H57-220118-1530 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 5 5 0
Chứng thực 13 0 13
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 4 0 4
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 59

Tỷ lệ đúng hạn: 100%