DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Bùi Thị Ngọc 000.67.36.H57-230223-0674 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng- Thôi hưởng NCT 80t Bùi Thị Ngọc (Lý do: Đang hưởng lương hưu hàng tháng)
2 PHAN QUỐC HUY 000.67.36.H57-230320-0774 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 HOÀNG THỊ CHỚ 000.67.36.H57-230317-1214 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 BÙI THỊ THU HÒA 000.67.36.H57-230320-2108 Thủ tục đăng ký kết hôn
5 TRẦN HỮU HÒA 000.67.36.H57-230320-2103 Thủ tục đăng ký kết hôn
6 HỒ VĂN MINH TRỌNG 000.67.36.H57-230320-0711 Thủ tục đăng ký kết hôn
7 NGUYỄN HỮU HIỆP 000.67.36.H57-230320-0690 Thủ tục đăng ký kết hôn
8 NGUYỄN MINH QUÝ 000.67.36.H57-230116-0540 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
9 NHIÊU KHÁNH ĐÀM 000.67.36.H57-230320-2112 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
10 NGUYỄN KIM MINH 000.67.36.H57-230320-0765 Thủ tục đăng ký khai tử
11 BÙI ĐỨC PHƯƠNG 000.67.36.H57-230320-2098 Thủ tục đăng ký khai sinh
12 NGUYỄN CHÍ XUÂN PHÚC 000.67.36.H57-230320-2096 Thủ tục đăng ký khai sinh
13 Nguyễn Thành Luân 000.67.36.H57-230320-1068 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 5 4 1
Chứng thực 2 0 2
Đất đai 10 9 1
Hộ tịch 10 1 9
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 264

Tỷ lệ đúng hạn: 99%