DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Xuân Như Quỳnh 000.69.36.H57-240520-0642 Thủ tục đăng ký kết hôn
2 Huỳnh Thị Hoài Phương 000.69.36.H57-240504-0305 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 Ngô Anh Thi 000.69.36.H57-240506-0527 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 Bùi Thị Luận 000.69.36.H57-240506-0570 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 Nguyễn Thị Phượng 000.69.36.H57-240503-1456 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 Nguyễn Thị Nhật Phương 000.69.36.H57-240503-1173 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 Huỳnh Ngọc Tiến 000.69.36.H57-240502-0237 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 Nguyễn Thị Huệ 000.69.36.H57-240502-1657 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 Nguyễn Hữu Phước Tín 000.69.36.H57-240502-1600 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
10 Trần Như Ngọc 000.69.36.H57-240502-0420 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
11 Trần Thị Thuỷ Tiên 000.69.36.H57-240506-0058 Thủ tục đăng ký kết hôn
12 Nguyễn Văn Chiến 000.69.36.H57-240426-0385 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
13 Vũ Thành Nhân 000.69.36.H57-240425-1680 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
14 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 000.69.36.H57-240425-0450 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
15 Nguyễn Thị Oanh 000.69.36.H57-240425-0312 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
16 Nguyễn Thị Thanh Thanh 000.69.36.H57-240502-0406 Thủ tục đăng ký kết hôn
17 Trần Nhật Quỳnh Như 000.69.36.H57-240502-0378 Thủ tục đăng ký kết hôn
18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 000.69.36.H57-240426-1599 Thủ tục đăng ký kết hôn
19 Nguyễn Văn Trường 000.69.36.H57-240308-0588 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
20 Văn Viết Hoài Mong 000.69.36.H57-240308-0498 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Chứng thực 3 0 3
Đất đai 3 3 0
Hộ tịch 53 18 35

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 525

Tỷ lệ đúng hạn: 100%