DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Lương Dũng 000.69.36.H57-210302-0483 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Trần Minh Hiệp 000.69.36.H57-210223-2261 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Lê Thị Ngọc Phương 000.69.36.H57-210223-2132 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 Phạm Bá Nghĩa 000.69.36.H57-210222-2154 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 Đoàn Trấn Hùng 000.69.36.H57-210225-0717 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
6 Lê Thị Ngọc Huyền 000.69.36.H57-210225-0675 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
7 Cảnh Trí 000.69.36.H57-210302-0448 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 Dương Hồng Dũng 000.69.36.H57-210226-0213 Đăng ký lại khai sinh
9 Lê Khắc Hoàng Sa 000.69.36.H57-210219-0281 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
10 Nguyễn Thị Nhi 000.69.36.H57-210223-2186 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
11 Lê Hoàng Tân 000.69.36.H57-210218-0334 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 Nguyễn Thị Tôn Nữ Hồng Tơ 000.69.36.H57-210222-2133 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
13 Nguyễn Ái Hoàng Anh 000.69.36.H57-210222-2106 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 5 5 0
Chứng thực 1 1 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 13 0 13

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 125

Tỷ lệ đúng hạn: 100%