DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ THỊ DUYÊN 000.72.36.H57-230316-1806 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
2 ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT 000.72.36.H57-230316-1744 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
3 LÊ CẢNH BÌNH 000.72.36.H57-230316-1627 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
4 NGUYỄN THỊ KÝ 000.72.36.H57-230310-1605 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
5 TRẦN MINH LỮ 000.72.36.H57-230307-1893 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
6 PHẠM VĂN MINH 000.72.36.H57-230307-1869 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
7 NGUYỄN VĂN NHẠN 000.72.36.H57-230307-1837 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
8 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 000.72.36.H57-230307-1734 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
9 NGUYỄN HỮU THẮNG 000.72.36.H57-230307-1640 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
10 ông Nguyễn Văn Đãi (ĐDTK) 000.72.36.H57-230105-0939 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
11 Tôn Thất Anh Khoa 000.72.36.H57-230320-1937 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HK
12 Tôn Thất Anh Khoa 000.72.36.H57-230320-1935 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận GIẤY CHỨNG NHẬN PHẪU THUẬT
13 Tôn Thất Anh Khoa 000.72.36.H57-230320-1933 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận GIẤY RA VIỆN
14 Tôn Thất Anh Khoa 000.72.36.H57-230320-1931 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CCCD
15 Tôn Thất Anh Khoa 000.72.36.H57-230320-1929 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận GIẤY KHAI SINH
16 Tôn Thất Anh Khoa 000.72.36.H57-230320-1924 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận GIẤY CHỨNG KẾT HÔN

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Bảo trợ xã hội 14 5 9
Chứng thực 6 0 6
Đất đai 12 11 1
Hộ tịch 4 4 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 1021

Tỷ lệ đúng hạn: 100%