DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 VÕ QUANG VINH 000.72.36.H57-231120-0714 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
2 HOÀNG THỊ KIM HỒNG 000.72.36.H57-230418-1824 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
3 LÝ THỊ YẾN 000.72.36.H57-231115-0387 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
4 ĐẶNG THỊ MỸ 000.72.36.H57-231115-0377 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
5 HỒ THỊ NGỌC BÍCH 000.72.36.H57-231114-1091 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
6 TRƯƠNG THỊ HUYỀN NGA 000.72.36.H57-231114-1045 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
7 ĐỖ TRỌNG BƯỚM 000.72.36.H57-231114-1006 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
8 LÊ VĂN TRỰC 000.72.36.H57-231114-0971 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
9 NGUYỄN THỊ HẠNH 000.72.36.H57-231114-0895 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
10 PHẠM THỊ THƠM 000.72.36.H57-231114-0844 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
11 NGUYỄN MẬU DŨNG 000.72.36.H57-231114-0835 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
12 NGUYỄN VĂN TÂM 000.72.36.H57-231114-0077 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
13 HỒ THỊ SANG 000.72.36.H57-231113-1122 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
14 BẠCH VĂN HÀ 000.72.36.H57-231130-0367 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
15 TRẦN ĐẠI QUANG 000.72.36.H57-231130-0455 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
16 Nguyễn Thị Thảnh 000.72.36.H57-231107-0229 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
17 LÊ THỊ HÓA 000.72.36.H57-231120-1513 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
18 các ông, bà Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Búp, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Tất Luyến 000.72.36.H57-230529-1137 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
19 bà Nguyễn Thị Ninh (ĐDTK) 000.72.36.H57-230504-0980 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
20 ông, bà Hoàng Quang Đức - Nguyễn Diệp Quỳnh Anh 000.72.36.H57-230105-0912 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 7 7 0
Bảo trợ xã hội 15 0 15
Đất đai 85 79 6
Đất đai 3 3 0
Hộ tịch 17 17 0
Khiếu nại, tố cáo 1 1 0
Người có công 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 3667

Tỷ lệ đúng hạn: 99%