DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Đoàn Minh Nhẫn 000.74.36.H57-210428-0975 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng _ Đoàn Thị Tuyết Hồng
2 Bùi Thị Thanh 000.74.36.H57-210420-1256 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần _ Lê Hồng Nam
3 Nguyễn Văn Thiết 000.74.36.H57-210416-0310 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng _ Nguyễn Văn Thiết

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 0 2
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 808

Tỷ lệ đúng hạn: 100%