DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Võ Thị Kim Thanh 000.74.36.H57-210605-0126 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần _ Vũ Soạn

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 1064

Tỷ lệ đúng hạn: 100%