DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Xuân Dũng 000.74.36.H57-230227-1116 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Nguyễn Xuân Ngà

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 2 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 2 2 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 4 3 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 1264

Tỷ lệ đúng hạn: 100%