DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 ĐINH NHƯ PHƯỚC 000.75.36.H57-210521-1396 Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”
2 Hồ Thị Thanh Phương 000.75.36.H57-210722-0651 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 Lê Văn Mão (ĐDTK) 000.75.36.H57-210111-0474 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 5 5 0
Đất đai 12 11 1
Hộ tịch 1 0 1
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 210

Tỷ lệ đúng hạn: 99%