DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Hồ Ước 000.75.36.H57-231124-1057 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với ông Hồ Ước

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 10 10 0
Bảo trợ xã hội 5 4 1
Đất đai 22 22 0
Hộ tịch 16 16 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 3 3 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 2945

Tỷ lệ đúng hạn: 100%