DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Trà My 000.76.36.H57-220525-0363 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 000.76.36.H57-220610-0404 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
3 Lê Văn Phước 000.76.36.H57-220428-1364 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
4 Nguyễn Khuê 000.76.36.H57-220110-1839 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng Nguyễn Khuê

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 1 1
Bảo trợ xã hội 9 6 3
Đất đai 4 4 0
Hộ tịch 4 4 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 867

Tỷ lệ đúng hạn: 95%