DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 đỗ công bửu 000.50.36.H57-220620-0470 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 PHAN THỊ HỒNG 000.50.36.H57-220623-0054 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 Lê thị bích trâm 000.50.36.H57-220624-0727 Cấp bản sao trích lục khai sinh VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ
4 HUỲNH THỊ NGỌC QUẾ 000.50.36.H57-220624-0275 Cấp bản sao trích lục khai sinh Âu Thanh Thủy Tiên
5 Lê Thị Mỹ Linh 000.50.36.H57-220622-0272 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 Trần Diên Quốc Thắng 000.50.36.H57-220621-1986 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 BẠCH NGỌC TOÀN 000.50.36.H57-220621-1605 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 LÊ CÔNG TUẤN 000.50.36.H57-220623-1403 Cấp bản sao trích lục khai sinh LÊ CÔNG LONG
9 Ngô Kim Chương 000.50.36.H57-220623-1072 Cấp bản sao trích lục khai sinh NGÔ THIÊN GIA HƯNG
10 Dương Minh Hùng 000.50.36.H57-220624-0468 Đăng ký khai tử cho bà Dương Thị Phượng

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Đất đai 15 15 0
Hộ tịch 17 7 10
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 632

Tỷ lệ đúng hạn: 100%