DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 000.50.36.H57-231106-0251 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
2 LƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG 000.50.36.H57-231106-1366 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
3 Tôn Nữ Kiều Loan 000.50.36.H57-231106-1237 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
4 Nguyễn Văn Thắng-Nguyễn Ngọc Thanh-Nguyễn Văn Trường -Nguyễn Thị Như Ý 000.50.36.H57-231026-1611 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
5 Phùng Thị Hường 000.50.36.H57-231030-0378 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
6 PHAN MINH CHÂU 000.50.36.H57-231201-1134 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 Chế Thị Diệu Ni 000.50.36.H57-231130-0463 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
8 LÊ HỒNG KÔNG 000.50.36.H57-231130-0373 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 LÊ QUANG KỲ 000.50.36.H57-231114-1149 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
10 PHẠM LÊ ÁI CHÂU 000.50.36.H57-231129-0640 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
11 Phan Thị Thu Huyền 000.50.36.H57-231130-0212 Thủ tục đăng ký kết hôn
12 NGUYỄN LÊ THU THẢO 000.50.36.H57-231128-1524 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
13 TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 000.50.36.H57-231128-0668 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
14 Nguyễn Thị Khánh Trà 000.50.36.H57-231116-0023 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
15 bảo thịnh 000.50.36.H57-231116-0018 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
16 Huỳnh Thị Búp 000.50.36.H57-231114-0020 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
17 Nguyễn Lê Đức G22.99.08-231130-0411 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
18 NGUYỄN TÀI VỸ G22.99.09-231129-0182 Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
19 NGUYỄN QUÝ G22.99.08-231121-2361 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
20 LÊ VĂN HÙNG G22.99.09-231117-0253 Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
1 0 1
Bảo trợ xã hội 5 5 0
Bảo trợ xã hội 2 2 0
Đất đai 20 15 5
Hộ tịch 42 24 18

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 1707

Tỷ lệ đúng hạn: 100%