DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 BẢO HOÀNG 000.50.36.H57-230531-1197 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Phan Thị Thanh Huyền 000.50.36.H57-230531-1598 Thủ tục đăng ký kết hôn
3 TRƯƠNG THỊ DIỆU HÒA 000.50.36.H57-230531-1232 Thủ tục đăng ký kết hôn
4 VÕ THỊ KIỀU OANH 000.50.36.H57-230529-0540 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
5 NGUYỄN HỮU NGỌC 000.50.36.H57-230524-1023 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 PHẠM THỊ THÙY TRANG 000.50.36.H57-230522-0087 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 TRƯƠNG TRẦN QUỐC TRỌNG - TRƯƠNG THỊ THANH XUYÊN - TRẦN THỊ THU THỦY ( ĐẠI DIỆN THỪA KẾ) 000.50.36.H57-230106-1341 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 10 10 0
Đất đai 7 6 1
Hộ tịch 6 0 6
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 4 4 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 686

Tỷ lệ đúng hạn: 100%